MBA

Titul MBA je jedním z nejprestižnějších, které může získat student vyskoké školy a zároveň je i vstupenkou do pracovních pozic, která takové vzdělání přímo vyžadují. Vždyť už pouze možnost pyšnit se tímto titulem je svým způsobem prestiž.

Další vlastností tohoto druhu studia, která jej činí vyjímečnějším, než ostatní běžně dostupná vysokoškolská studia, je fakt, že není bezplatné. Studium MBA není v České republice včleněno do bezplatného vdělávacího systému a každý ze studentů musí zaplatit značnou čásktu za možnost titul získat. Ve většině případů stojí studia více než sto tisíc, vyjímkou nejsou ceny přes dvěstě tisíc, na prestižních univerzitách se však můžete dostat až na hranici jednoho milionu korun.

Výhody studia MBA

Každý kdo je ochoten do svého vzdělání investovat takto zásadní částkum tím o sobě říká, že je má motivaci na sobě pracovat a není jen konzumentem ve státním školském systému. Což má vypovídající hodnotu i potencionálního zaměstnavatele, který bude každého absolventa MBA hodnotit podstatně příznivěji.

V České Republice působí více než dvě desítky subjektů, které nabízí MBA studium a ve většině případů se jedná o zastoupení zahraniční univerzity, která toto studium zastřešuje. Po absolvování získává student akademický titul MBA a diplom, popřípadě certifikát. Zpravidla po obhájení projektu.

Kvalita školy

Kvalita institutu, který MBA studium poskytuje se dá odhadnout pomocí akreditace, kterou musí každá škola vlastnit. V Česku tyto školy zastřešuje organizace Česká asociace MBA škol, známá též jako CAMBAS. Výuka v drtivé většině případů probíhá v angličtině, pouze v některých školách částečně v jazyce českém.

Pokud se zohodnete pro studium MBA, pečlivě zvažte veškeré klady a zápory, které vám může škola poskytnout, neboť v tomto případě lze narazit i na velmi časově flexibilní varianty kurzů a mnoho studentů absolvuje kurz zároveň při zaměstnání.